CAT
ES EN

PREMIUM

VINTAGE

LA CAVATECA

ORIGENS

BOTIGA

CONTACTE I VISITES

Política de Privacitat

 • INTRODUCCIÓ

La privacitat és de gran importància per a HERETAT MESTRES S.L. i volem mantenir una actitud oberta i transparent al tractar les seves dades personals.

Per tant, disposem d’una política que estableix com es tracten i protegeixen les seves dades personals.

 • RESPONSABLE TRACTAMENT DE LES DADES

L’empresa responsable del tractament de dades és HERETAT MESTRES S.L. (d’ara endavant “MESTRES”) amb domicili a Plaça del Ajuntament, 8 – 08770 Sant Sadurní d’Anoia i C.I.F. número: B61331682. Telèfon: +34938910043.

Conforme a la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, la present Política de Privadesa es regirà pel Reglament General de Protecció de Dades o Reglament [UE] 2016/679) (el “RGPD”). 

 • FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

A MESTRES tractem l’informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis, per al consentiment del qual vostè hagi prestat.

4. DURADA

 Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i en el seu cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals que resultin d’aplicació.

 • LEGITIMACIÓ

Li indiquem la base legal pel tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials.
 • DESTINATARIS

Únicament es cediran les seves dades per complir amb obligacions legals i per proveïdors de serveis. 

 • TERCERS PAÏSOS

Es realitzaran transferències de dades a tercers països per als quals s’ha recaptat degudament el seu consentiment.

 • DRETS

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MESTRES estem tractant dades personals que els concernin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest casMESTRES deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a l’adreça de correu electrònic del responsable del tractament reseñat anteriorment adjuntant còpia del seu DNI o document d’identitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets respecte a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

9. DADES

 Les dades personals que tractem a HERETAT MESTRES S.L. han estat directament proporcionades per l’interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades identificatives: nom, cognoms, data de naixament.
  • Dades de localització: adreça postal, adreça de correu electrònic, codi postal, telèfon.
  • Dades d’accés al web: nom d’usuari i contrasenya.
  • Dades d’informació comercial.
  • Dades econòmiques, financeres i bancaries.