CAT
ES EN

PREMIUM

VINTAGE

LA CAVATECA

ORIGENS

BOTIGA

CONTACTE I VISITES

Termes i Condicions

 • MARC LEGAL

En compliment de la normativa vigent, l’entitat HERETAT MESTRES S.L.  que opera a través d’internet des d’aquest lloc web www.mestres.es es detallen a continuació les condicions generals de contractació dels productes i/o serveis oferts a través del mateix i dels que es generen els drets i obligacions de les parts.

 • IDENTIFICACIÓ 

Les Presents Condicions Generals de Contractació (d’ara endavant «Condicions») tenen per funció regular la relació entre HERETAT MESTRES S.L.  (d’ara endavant el «Prestador») i els clients (d’ara endavant l’«Usuari»), relatives a totes les transaccions realitzades a través de la web de la botiga en línia.

EMPRESA OFERENT

 • RAÓ SOCIAL: HERETAT MESTRES S.L. 
 • NOM COMERCIAL:HERETAT MESTRES S.L. 
 • CIF: B61331682
 • DOMICILI: Pl Ajuntament, 8
 • POBLACIÓ: SANT SADURNÍ D’ANOIA
 • PROVÍNCIA: BARCELONA
 • C.P.: 08770
 • TELÈFON: +34938910043
 • CORREU ELECTRÒNIC: cava@mestres.es 

I  d’altra banda:

L’USUARI

S’entendrà per usuari o client, l’internauta que adquireix aquesta condició, mitjançant el seu registre en el lloc web, utilitzant per a això un formulari i al qual se li assignen unes claus d’usuari i contrasenya, sobre els quals té plena responsabilitat d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador, com veurem en l’apartat de Registre d’usuaris.

ACCEPTACIÓ 

Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions, l’Usuari declara:

 • Que és una persona amb capacitat per contractar segons la normativa vigent.
 • Que ha llegit i accepta les presents Condicions.

DISPONIBILITAT 

L’Usuari tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l’inici del procediment de contractació de productes, a les condicions, podent ser emmagatzemades i/o reproduïdes en un suport durable.

VALIDESA O DURADA 

El període de validesa o durada de les presents Condicions i condicions particulars de contractació, serà el temps que les mateixes romanin publicades en el lloc web esmentat i resultaran d’aplicació des del moment en què l’Usuari faci ús del lloc web, i/o procedeixi a la contractació de qualssevol productes.

MODIFICACIONS 

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment dites Condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que foren adquirits prèviament a la modificació per part de l’Usuari.

L’Usuari es compromet a llegir atentament les condicions de contractació, cada vegada que procedeixi a la contractació d’algun producte donat que els mateixos han pogut ser objecte de modificació des de l’última vegada que hi va accedir.

NUL·LITAT 

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat afectarà tan sols a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tot el demés les Condicions.

OBJECTE DEL CONTRACTE 

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta la compra durant el procés de contractació en línia mitjançant els mecanismes que a continuació s’exposen.

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un o més productes concrets.

Cada un d’aquests productes podran ser objecte d’una regulació específica mitjançant les condicions particulars de contractació de cadascun d’ells, de les quals es donarà més detall en l’apartat de garantia, devolucions, desistiment, o en la pròpia fitxa tècnica del producte, a causa dels diferents formats en què es comercialitzen els productes, als seus embalatges o la seva pròpia naturalesa.

REGISTRE D’USUARIS 

L’usuari podrà registrar-se en la web en la icona superior dreta d’usuari. Per a això, introduirà les dades personals requerides com obligatòries que seran: correu electrònic. Després d’això, l’usuari rebrà un email de confirmació en què se li indicarà l’enllaç per crear la contrasenya.

ÀMBIT GEOGRÀFIC 

Aquest lloc web opera i ven només a l’Espanya peninsular. D’ara endavant, s’entendrà aquest àmbit geogràfic com “el Territori”. Per tant, només es realitzen enviaments i distribueixen els productes en el Territori. L’ús d’aquesta web així com qualsevol compra feta en la mateixa es considera efectuada a Espanya, i per tant subjecta a les lleis i normes espanyoles vigents. El Prestador no accepta ni entrega comandes fora del Territori esmentat.

Tot l’anterior s’indica sense perjudici que pròximament puguem oferir aquests serveis en els àmbits exclosos, en quin cas s’anunciarà amb antelació en aquesta web.

INFORMACIÓ DE PRODUCTES 

El Prestador posa gran atenció a la informació relativa a les característiques dels productes mitjançant descripcions tècniques i fotografies que il·lustren els productes. Tot això es fa dins del límit de la tècnica i respectant els estàndards del mercat.

IMPOSTOS, MONEDA I DESPESES D’ENVIAMENT 

De conformitat amb la normativa vigent, tota compra efectuada a través del lloc web estarà subjecta a Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Els productes oferts inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i en tot cas s’expressaran en la moneda Euro (€). Aquests preus, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament o qualsevol altre servei addicional i annex al producte adquirit.

LLENGUA EN QUÈ ES DESENVOLUPA EL CONTRACTE 

El procediment de contractació i la informació precontractual estan en castellà i aquest idioma serà l’utilitzat per dur a terme la contractació.

PASSOS DEL PROCÉS DE CONTRACTACIÓ

Per poder iniciar el procés de contractació de productes en www.mestres.es, primer és necessari registrar-se com a usuari, prement el botó d’usuari situat a la part superior dreta de la pantalla i omplint les dades obligatòries que es sol·liciten en la pàgina que apareixerà a continuació.

Una vegada registrat correctament, l’usuari podrà entrar amb el seu usuari i clau al panell de control del seu perfil per poder gestionar totes aquelles funcions que el prestador de la pàgina ha posat a la seva disposició, com per exemple veure comandes recents, gestionar adreces d’enviament i facturació, editar contrasenya i consultar els detalls del compte.

PROCEDIMENT DE COMPRA

El procediment de compra és una experiència senzilla i intuïtiva. Comença amb un resum dels productes afegits a la cistella de la compra, seguit del pas de seleccionar el mètode d’enviament. A continuació, revisem les dades d’adreça per garantir una entrega precisa. Seguidament, s’ingressa la informació de facturació i es selecciona el mitjà de pagament preferit. Un cop completada aquesta etapa, es confirma la informació de pagament i s’efectua la revisió final de la comanda abans de procedir al pagament definitiu. Amb aquest procés, assegurem una experiència de compra fluida i sense complicacions per als nostres clients.

ATENCIÓ AL CLIENT: AJUDA, SUGERÈNCIES I RECLAMACIONS 

Es pot posar en contacte amb el nostre Servei d’Atenció al Client per demanar ajuda, posar suggerències o reclamacions escrivint a cava@mestres.es, o bé trucant al +34938910043 de dilluns a divendres i de 8h a 13h.